Category Archives: Nghiên Cứu Phật Học

ĐỨC PHẬT Ở ĐÂU

ĐỨC PHẬT Ở ĐÂU(Where is the Buddha)Nguyên tác: Venerable Dr K Sri Dhammananda nayka Maha TheraViệt dịch: Nhị TườngPhoto cover & Layout: Jotika   PHẬT Ở ĐÂU Người ta luôn hỏi câu này, Phật đã đi đâu và hiện nay ngài đang ở đâu? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời cho những […]

ĐỨC PHẬT VÀ CÁC CÕI SIÊU HÌNH

ĐỨC PHẬT VÀ CÁC CÕI SIÊU HÌNH Toàn Không I)- ĐỨC PHẬT VÀ THIÊN THẦN:  Một thời, Đức Phật giáo hóa tại Na Đà, xứ Kiền Trà, bấy giờ, Tôn giả A Nan Đà ngồi một mình trong tịnh thất im lặng suy nghĩ: “Thật là kỳ đặc, đức Thế Tôn thụ ký cho từng người làm […]

SẮC TỨC LÀ KHÔNG, KHÔNG TỨC LÀ SẮC

SẮC TỨC LÀ KHÔNG, KHÔNG TỨC LÀ SẮC Tác giả: Cư Sĩ LÝ NHẤT QUANG Dịch giả: THÍCH THẮNG HOAN I.- LỜI NÓI ĐẦU: Nhân loại xem các pháp luôn luôn cố chấp thành kiến đối với “Sắc”, như trước đây nhận định có một thứ “Hữu” tồn tại; đó là điều khiến họ chấp thường cho […]

Tứ Đế và quan điểm của Bồ Tát Long Thọ

Tứ Đế và quan điểm của Bồ Tát Long Thọ Từ khi đức Phật xác lập: “Mọi vật đều vô thường, mọi vật đều vô ngã”, thường được diễn tả với danh từ Sarvam Sùnyam (mọi vật đều Không). Trong những lời dạy của Ngài, thì sau đó, giữa các nhà Tiểu thừa và Đại […]

BỒ ĐỀ TÂM VÀ CHẤP THỦ

BỒ ĐỀ TÂM VÀ CHẤP THỦĐức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII khai thị Có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, và chúng đều là sự phóng chiếu của tâm. Các cảm xúc vốn không tách rời khỏi tâm, nhưng vì chúng ta chưa nhận được bản chất tâm, nên chúng ta vẫn […]

Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo

Luật Nhân Quả và Nghiệp Báo I. Luật Nhân Quả (TÐPGVA) 1) Nhân là nguyên nhân, là năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không có ngoại lệ: 2) Luật nhân quả hay sự tương […]

VƯỢT THOÁT SỢ HÃI

VƯỢT THOÁT SỢ HÃI Thích Chúc Đại Ở đây, chúng ta thấy được rằng, có bốn sự sợ hãi mà chúng ta phải luôn đối diện trong đời sống này. Để hiểu rỏ hơn từng chi phần trên, chúng ta cùng nhau bàn luận nội dung của kinh văn. Có bao giờ chúng ta tự […]

LUẬN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ PHÓNG SINH

LUẬN ĐỀ VỀ VẤN ĐỀ PHÓNG SINHChúc Phú Ðầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, tương xứng như vậy được sanh thiên giới. Thế nào là ba? Tự mình từ bỏ sát sanh, khích lệ người khác từ bỏ sát sanh, tùy hỷ sự từ bỏ sát sanh. Ðầy đủ ba pháp này, này các […]

Ý NIỆM NIẾT-BÀN trong ĐẠO PHẬT

Ý NIỆM NIẾT-BÀN trong ĐẠO PHẬT (The Conception of Buddhist Nirvāṇa ) JAIDEVA SINGH M.A (Phil. and Sans.), D.Litt PHÂN TÍCH VÀ GIỚI THIỆU Thích Nhuận Châu dịch DẪN NHẬP ĐẠI THỪA VÀ TIỂU THỪA Triết học Phật giáo Đại thừa có hai phương diện, đó là Triết học Phật giáo Đại thừa hay Tánh không luận śūnyatāvāda) và […]

0585662660
Liên hệ