Category Archives: tử vi

Thiên khôi và Thiên việt – Toàn thư

Thiên khôi và Thiên việt – Toàn thư Thiên Khôi       Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên khôi là dương hỏa, là trợ tinh thứ nhất của chom sao Nam Đẩu, hóa khí là dương quý, tức những người sinh vào năm dương và sinh vào ban ngày, thì sẽ có nhiều quý khí […]

Văn xương và Văn khúc – Toàn thư

Văn xương và Văn khúc – Toàn thư Văn Xương       Thuộc tính ngũ hành của Văn Xương là dương kim, là trợ tinh của chòm Trung Thiên Đẩu, hóa khí là Văn Khôi chủ về khoa giáp. Sao Văn xương cùng với Văn khúc, Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt được gọi […]

0585662660
Liên hệ