Category Archives: tử vi

Tuần – Triết và những dấu hỏi

Tuần – Triết và những dấu hỏi Trong Tử Vi, khi luận bàn về ảnh hưởng của các sao, người luận giải thường lúng túng khi gặp 2 sao Tuần – Triệt bởi lẽ quan điểm của cổ nhân về 2 sao này bất nhất về ngũ hành và cường độ, thời gian ảnh hưởng nên […]

Untitled Post

Cd__sm by Unknown Cd & sm Mục Lục sách “Cuộc đời và số mệnh” Tác giả:     NGUYỄN PHÚC VĨNH TÙNG Đời người mười hai bến nước, Thân cư bến nào ? Mẫu người Thân Mệnh Đồng Cung      Mẫu người Thân Cư Phúc Đức  Mẫu người Thân Cư Quan LộcMẫu người Thân Cư Thiên Di  Mẫu người […]

Các bước luận đoán lá số Tử vi

Các bước luận đoán lá số Tử vi  Muốn lập thành một lá số Tử Vi cần phải hội đủ 4 yếu tố là Năm-Tháng-Ngày-Giờ sinh theo Âm Lịch. Cách lập thành lá số Tử Vi nói chung có nguyên tắc chỉ dẩn khá rỏ ràng, nhưng về phương cách giải đoán thì còn phải […]

Kinh nghiệm Tử-Vi của Cụ Thiên Lương : Để giải đoán “MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU”

Kinh nghiệm Tử-Vi của Cụ Thiên Lương : Để giải đoán “MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU” Trích trong Báo KHHB 1973 do Ông Trần Việt Sơn trình bày v Các cách ghi trong sách về Mệnh vô Chính Diệu qúa đơn giản, thiếu xót, cho nên dễ sai lầm. v Có Mệnh Vô Chính diệu tốt, […]

Coi tuổi năm sanh thuộc vào CUNG, TRỰC, MẠNG con vị ĐẾ nào

Xem cho biết : * Coi tuổi năm sanh thuộc vào CUNG, TRỰC, MẠNG con vị ĐẾ nào ? * Khắc hay hạp, giàu hay ngèo. BẢNG TÍN­HTUỔI TỬ VI TỪ 1 ĐẾN 90 TUỔI LẬP THÀNH VÀO NĂM ẤT MẸO, NHẰM NĂM 1975 DƯƠNG LỊCH RỒI QUA MỖI NĂM SAU QUÝ VỊ TÍNH LÊN […]

0585662660
Liên hệ