Category Archives: việt hán nôm

500 câu đối chữ Hán – Việt (tập 4a)

CA TỤNG  ANH HÙNG TỬ SĨ 301.- 夢不醒來野鶴空悲華表月 事都撇去桃華那戀武陵春 Mộng bất tỉnh lai, dãhạc không bi hoa biểu nguyệt; Sựđôphách khứ, đào hoa na luyến vũlăng xuân. Mộng chẳng tỉnh rồi, hạc nội vụt bay sầu ánh nguyệt; Việc đều bỏhết, hoa đào rơi cánh thảm mầu xuân. 302.- 子道無成空讀禮 親恩罔極望回雲 Tửđạo vôthành không độc lễ; […]

500 câu đối chữ Hán – Việt (tập 3)

201.- 鳳求凰百年樂事 男嫁女一代新風 Phượng cầu Hoàng bách niên lạc sự Namgiá nữnhất đại tân phong. Trăm năm vui việc Phượng cầu Hoàng Một đời đổi mới nam cưới nữ. 202.- 紅葉題詩傳厚意 赤繩系足結良緣 Hồng diệp đềthi truyền hậu ý Xích thằng hệtúc kết lương duyên. Lá thắm đềthơtruyền ýkín Chỉhồng chân buộc kết duyên lành. 203.- […]

500 câu đối chữ Hán – Việt (tập 2)

101.- 繡閣鴛山海固 洞房琴瑟地天長 Tú các uyên ương sơn hải cố Động phòng cầm sắt địa thiên trường. Bền non biển uyên ương gác đẹp Vững đất trời cầm sắt động phòng. 102.- 周召國風曾訓子 謝王佳偶自宜家 Chu Triệu quốc phong tằng huấn tử TạVương giai ngẫu tựnghi gia. Chu, Triệu từng dạy con quốc phong Vương, Tạchuyện […]

0585662660
Liên hệ