Category Archives: xem chân gà

Xem chân gà đoán được tốt xấu của gia đình

Xem chân gà đoán được tốt xấu của gia đình   Thông lệ hằng năm ăn hết nhà nào cũng cúng gà để xem tốt xấu nhưng lại không biết coi như thế nào.Sau đây là bài phú hướng dẩn xem chân gà như sau Đầu năm ra mắt mùng ba, Cúng hông hành khiển […]

Xem chân gà – 20 cách xem chân gà cúng giỗ

Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước. Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long. Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ. Xem boi Xem bói chân gà- 20 cách xem chân gà cúng giỗ “Dùng ngón to (ngón giữa của chân gà) làm vị trí của […]

Xem chân gà – 20 cách xem chân gà cúng giỗ

Xem chân gà – 20 cách xem chân gà cúng giỗ  Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước. Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long. Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ. Xem boi Xem bói chân gà- 20 cách xem chân gà cúng giỗ “Dùng […]

0585662660
Liên hệ