tổng hợptứ trụ

Dự đoán hôn nhân

Dự đoán hôn nhân 

Về vấn đề hôn nhân trong sách ” Chu dịch và dự đoán học” tôi đã có bàn đến. Trong sách đó tuy là nói về dùng Bát quái để dự đoán, nhưng trong dự đóan thông tin, dù là dùng Bát quái hay Tứ trụ hay Kỳ môn độn giáp, dù là đoán trời đóan đất, hay đoán về con người đều lấy sự biến hoá âm dương làm nguyên lý, sự sinh khắc chế hoá của ngũ hành làm quy tắc. Hôn nhân của một ngũ hành tốt hay xấu đều do âm dương ngũ hành sinh khắc mà gây ra.

Trong hôn nhân, có người chồng có lợi cho vợ, có người vợ lại lợi cho chồng, ngược lại cũng có người chồng khắc vợ và vợ khắc chồng. Cho nên sách “Tam mệnh thông hội” khi bàn về mệnh nam nữ có nói: “mệnh nam nên vượng, vượng thì phúc, suy thì tai hại. Mệnh nữ nên suy, suy thì phúc, vượng thì tai hại”. Nhu là gốc là phúc, cương là hình phạt, là tai hại. Ðiều đó phù hợp với sự cương nhu của âm dương. Nếu nữ cương và vượng, nam nhu, suy đó gọi là âm dương sai lệch, ngược với quy luật âm dương, đương nhiên là có hại.          


Ðối với mệnh nữ cổ xưa có bàn riêng. Mệnh nữ theo chồng, chồng quý thì vợ cũng quý, chồng nghèo thì vợ cũng nghèo. Tức là nói: chồng phát tài thì vợ con tất giàu, chồng thăng quan tiến chức thì vợ con vinh hiển, chồng rủi ro thì vợ con cũng khó sống qua ngày. Ðiều này rất phù hợp trong thực tiễn. Cho nên khi xem mệnh nữ trước hết phải xem sao chồng ra sao để xác định là sang trọng hay hèn kém. Chồng là quý mệnh thì vợ cũng là quý mệnh, nếu không thì làm sao lấy được chồng cao sang.  

Chương này không những sẽ bàn về hôn nhân mà còn bàn về phương pháp xác đinh mệnh nam nữ phối hôn được tốt nhất cung cấp cho mọi người tham khảo. 

1.      MỆNH NAM
Kiếp tài của nam là vợ, chi ngày là sao vợ ; tháng là cung hôn nhân, ngày là cung phối hôn.
Kiếp tài đóng ở ngày, chủ về vợ nội trợ tốt, hoặc nhờ vợ mà phát tài.
Tài tinh đóng ở ngày lại là tướng tinh thì nhất định vợ là con nhà phú quý.
Chính ấn, thiên ấn đóng ở ngày là vợ hiền và thông minh.
Ấn địa đóng ở ngày là vợ béo, còn mình gầy nhỏ.
Quý nhân đóng ở ngày là vợ hiền lành, đẹp, có danh tiếng.
Chính tài, thiên tài đóng ở ngày lại không bị khắc phá là nhờ vợ mà được của.
Can ngày vượng, chính tài, thiên tài cũng vượng là người giàu và nhiều vợ.
Chi ngày là tí ngọ mão dậu thì vợ đẹp, là dần thân tị hợi thì vợ đôn hậu, là thìn tuất sửu mùi thì vợ bình thường.
Ngày gặp lộc thần, giờ gặp quy thần thì vợ được quốc phong.
Mệnh nam lấy vượng làm phúc, suy là hại.
Quý nhân và lộc đều có ở trụ giờ là người rể vinh hiển, làm rạng rỡ tổ tông.
Thiên tài đều vượng mà được ngôi là vợ lẽ át vợ cả ; chính tài vượng là vợ cả không dung thứ vợ lẽ.
Tài mệnh có khí là vợ cả, vợ lẽ hoà thuận nhau và được nhờ vợ.
Mã nhập cung thê là được người vợ đảm đang.
Lộc nhập cung thê là được ăn lộc của vợ.
Ngày giờ đều có lộc mã là vợ hiền, con quý.
Vận nam hợp với tài là vợ sớm.
Ðại vận, lưu niên tam hợp tài là có tin mừng về cưới hỏi.
Nam gặp tài nhiều và thân nhược là chồng hay nghe lời vợ.
Hàm trì lâm nhật là nhờ vợ mà giàu.
Trong chi tàng phục tài là thiên vị vợ lẽ.
Sao vợ rõ là vợ chồng hỗ trợ nhau.
Tài tinh được ngôi là nhờ vợ mà giàu.
Tài vượng thân cường là phú quý mà nhiều vợ.
Trong Tứ trụ tài làm dụng thần thì vợ hiền đẹp, nội trợ giỏi.
Trụ ngày có mã tinh mà không bị xung phá là lấy được vợ đẹp.
Trong Tứ trụ có thiên tài là yêu vợ lẽ hơn vợ cả.
Thê tài gặp vượng, trên trụ năm lại gặp quý nhân lộc mã là vợ lấy được chồng chức cao.
Trong Tứ trụ có quý nhân lộc mã là vợ hiền nội trợ tốt.
Tài rõ thân vượng là vợ đẹp.
Nam gặp tài nhiều, thân yếu, là rời quê hương lấy vợ đẹp.
Thực thần nếu gặp ấn thì tiền tài ngày càng nhiều.
Thương quan bị chế khắc thì vợ là người có nghĩa khí.
Thương quan trùm lên ấn thì trước là tì thiếp sau thành vợ.
Tỉ kiếp vượng lại có thực thương sinh tài thì gặp vợ hiền.
Tài tinh đóng ở trường sinh không bị xung khắc là vợ thọ.
Trụ ngày đóng ở chính quan thì vợ đoan trang, hiền dịu.                 

2.   MỆNH NỮ 

Chính quan hoặc thất sát là chồng, chi ngày là sao chồng.
Xem mệnh nữ trước hết phải xem sao chồng để xác định chồng sang hay nghèo hèn, chồng sang vợ mới sang.
Sao chồng đóng ở ngày làm dụng thần, chủ về chồng đại quý, vợ chồng hòa thuận.
Trụ ngày có quý nhân trạch mã thì lấy được chồng thông minh, hiền đẹp.
Tài đắc địa thì lợi chồng, thực thần đắc địa thì lợi cho con. Lợi cho chồng thì suốt đời được hưởng phúc, lợi cho con thì về sau mới hạnh phúc.
Sao chồng minh vượng, sao con trường sinh thì có ích cho chồng con.
Mệnh nữ có một quan hay một sát rõ là tốt. Có cả quan và sát là kém. Mệnh nữ không có sát, có một quý là vợ lấn át chồng.
Quan gặp tài là chồng thì vinh hoa nhưng khắc con.
Mệnh nữ không có sát nhưng lại có thiên đức, nguyệt đức và tài quan đắc địa thì được cả hai nước phong sắc.
Quan cùng với đào hoa nhất định là có chồng tốt làm trong triều đình.
Mệnh nữ lấy nhu làm phúc, lấy cương làm hại, lấy trong làm kỳ diệu, lấy đục làm thấp hèn.
Tài nhập tài thì chồng sang nhưng khắc con.

Thương quan không gặp quan là người phụ nữ trinh tiết.
Quan rõ là chồng vinh hoa, vàng bạc đầy nhà.
Tài mệnh có khí thì sống mão với chồng đến già.
Sự phú quý hay bần tiện của mệnh nữ toàn dựa vào chồng con.
Mệnh nữ nếu gặp phu tinh vượng thịnh thì con tuấn tú, thông minh, chồng vinh hiển.
Mệnh nữ phạm thương thì sẽ khắc sự hôn nhân, vận nhập tài thì tốt.
Chuyên lộc thực thần tất sẽ được vua phong hiệu.
Ngôi chồng bị tạp khí thì rất cần người vợ tốt.
Thương quan đoạt phu tinh, hoặc hoá sát thì có lợi cho chồng về mặt của cải.
Nếu cô loan nhập phu tinh thì tất nhiều con cái.
Can chi dương mà vượng là người thay chồng trong kinh doanh.
Tài vượng sinh quan, thực thần lại không bị thương là chồng vinh hiển, con phú quý.
Quan, thực, lộc vượng lại được ấn thụ trợ giúp là hậu vận mở rộng.

Nếu ấn thụ không bị tài làm tổn thương, còn gặp thiên đức, nguyệt đức trên trụ ngày thì người phụ nữ đó được hưởng của cải của cha mẹ, chủ động tìm được chồng, sinh con hiền quý, phúc đức ngày càng tăng, người đôn hậu, gặp điều xấu cũng dễ vượt qua, hay được khen thưởng.
Người thiên quan có sự kiềm chế là không dâm loạn, tuy lấn quyền chồng nhưng là để xây dựng gia đình thịnh vượng.
Mệnh nữ sinh vào tý, ngọ, mão, dậu thì lấy chồng tý, ngọ, mão dậu là tốt.
Năm là bố chồng, thai là mẹ chồng, tháng là chị em dâu, ngày là chồng và mình, giờ là con cái.
Gặp vong kiếp và kình dương, hay thiên ấn gặp lộc mã thì sắc đẹp hơn người .
Người lục hợp là chủ về tính hiền đức. Dung mạo đẹp đẽ.
Nữ có quý nhân trạch mã, phần nhiều sinh con hiền, hiếu thảo, thai sản dễ dàng.
Người tài vượng sinh quan cách rất hiếm gặp : người gặp cả tài và quan là vô cùng kì diệu, người đó chồng vinh hiển, còn quý nhờ tài vượng, trinh khiết hiền lương ngũ phúc đều có cả.
Người trong Tứ trụ có tài lại còn hành tài vận là chủ về nhà chồng giàu, con phú quý.
Người có quan vượng lại tại cũng vượng là lấy được chồng hiền chồng tót. Người thất sát gặp trường sinh là lấy chồng phú quý.
Người có đủ tài quan ấn thụ là lấy chồng thịnh vượng.
Thực thần thái quá lại không gặp phu tinh là người vợ trinh khiết.
Thiên đức, nguyệt đức gặp ấn là người làm vợ cho quan chức cao sang, được hai nước phong tặng.
Quan sát không hỗn tạp lẫn nhau, lại còn có ấn phù là chồng sẽ đăng khóa.
Ấn vượng quan yếu là chồng tự tìm đến mình.
Thương quan bị thương tổn nặng, hoặc không có quan nhưng có tài là đi làm vợ lec.
Sát gặp mộ là lấy được chồng sang trọng.
Sát mạnh quan yếu là sẽ li hôn, tái giá lấy được chồng tốt.
Tài tinh có khí lại gặp quan là lợi chồng tột bậc.
Quan mạnh thương yếu là giúp chồng xây dưng cơ đồ.
Quan, sát vượng làm dụng thần là chủ về chồng phú quý.
Quan, sát yếu, có tài sinh quan là giúp đỡ chồng được nhiều.
Quan, sat đóng ở trường sinh, không bị xung khắc là chồng trường thọ.
Người cô loan nhật phạm, chưa có con, khi gặp được quan tinh thì sẽ sinh được đứa con kỳ diệu.
Người bính hoả bị chế ngự thì nhan sắc đẹp như ngọ: giáp bị kim khắc thì đẹp như hoa.                 

3. XEM CHUNG VỢ CHỒNG 

Nhật đóng ở đào hoa là vợ chồng đều đẹp, phong lưu, tài nghệ.
Thương quan bị thương tổn nặng, có hợp là lấy vợ, lấy chồng không cần cưới.
Thất sát bị chế ngự lại được tam tài là cao sang tột bực.
Thực thần đơn độc là cuộc sống yêu hòa, có con, thọ.
Trụ ngày tương sinh cho nhau là vợ chồng đằm thắm, can sinh chi là chồng yêu vợ, chi sinh can là vợ yêu chông.
Ðông kim đóng ở cục là vợ chồng đều có ý chí, tiếng thơm bay xa.
Hợp quý tài là nhà đầy châu báu. Tỉ trước tài là nghèo trước giàu sau.
Thiên đức, nguyệt đức không bị những cái khắc làm nhiễu loạn thì người đó áo gấm mũ vàng.
Vợ chồng trụ năm tương sinh hoặc thiên hợp địa hợp thì bách niên giai lão.
Thực thần sinh vượng muốn có con phải cầu tự.
Nạp âm trên khắc dưới là có phúc, dưới khắc trên thì không nên.
Nhật đóng ở trường sinh thì lấy được vợ đẹp.
Nhật nguyên bính tí là nam lấy vợ đẹp, nữ gặp chồng đẹp .
Nam nhật nguyên mậu ngọ là được các cô thích, nữ nhật nguyên mậu ngọ là được các bạn trai ưa.
Nhật đóng ở tài kho là giàu.
Bảy ngôi trong Tứ trụ đều được tương sinh là vợ chồng bách niên giai lão.
Tài vượng sinh quan là vợ chồng quấn quít với nhau, chồng xướng vợ tuỳ.
Ví dụ 1. Khôn tạo
Giáp tuất                      Kỉ tị                  Canh tí Ðinh hợi
Ví dụ này tài, quan, ấn đều có, người đó là cán bộ nghiên cứu, chồng là cán bộ cao cấp. Ứng với câu : Tài quan ấn thụ, tất vượng phu.

Ví dụ 2. Càn tạo :
Tân mão           Kỉ hợi    Tân mùi           Kỉ sửu
Người này nguyên nhà rất nghèo, về sau điều lên công tác ở phía nam nên giàu và thăng chức. Như thế là vì : ” Nhật đóng ở tài kho, người đó sẽ giàu”.
Ví dụ 3. Càn tạo:
Ðinh sửu           Nhâm tíNhâm ngọ        Canh tí
Người này từ bé đã nghèo xơ xác, tuy công tác lâu năm nhưng vì lương thấp, con đông nên vẫn nghèo. Sau khi cải cách mở cửa được mười năm thì trở nên giàu, nhà cửa đầy đủ mọi thứ, giàu nhất vùng. Ðó là vì ” nhật đóng ở tài tinh, giau lên nhờ vợ”.

Ví dụ 4. Khôn tạo :
Bính tuất          Tân sửu            Ðinh mùi           Mão dần
Tứ trụ này chồng là cán bộ cao cấp, bản thân thì vốn không phải con nhà nhàn hạ. Như thế là vì trong Tứ trụ có “nhất sát thanh thấu”, “sát gặp mộ địa, tất lấy chồng phú quý”.
Ví dụ 5. Càn tạo:
Tân tị                Bính thân           Quý mão            Giáp dần
Tứ trụ này nhật đóng quý nhân, nên ” vợ hiền lại đẹp, có uy vọng”.
Ví dụ 6. Càn tạo:           
Ðinh sửu            Tân hợi  Nhâm tuất          Ất tị
Tháng 4 năm 1991, khi tôi giảng bài ở Singapore, một thương gia Inđônêxia giàu có nhờ đoán. Ðoán việc nào đúng việc đó. Khi nói về hôn nhân, căn cứ theo ” thương quan trùm ấn là người có vợ ban đầu là người giúp việc sau thành vợ”, tôi nói : Ông có hai vợ. Người vợ thứ hai, khi đầu là người giúp việc, hơn nữa vợ hai vừa trẻ vừa đẹp. Ông ta gật đầu lia lịa và nói : “Không sai chút nào”.           

xem nhiều hơn

một bình luận

  1. Bài viêt ở trên là trích trong sách DỰ ĐOÁN THEO TỨ TRỤ của tác giả Thiệu Vĩ Hoa.Tại sao tác giả lại không ghi rõ như vậy?
    Nếu cứ áp dụng cách dự đoán hôn nhân của Thiệu vĩ Hoa cũng không dúng
    binhdan51@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
0585662660
Liên hệ