Category Archives: Tịnh Độ

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ  Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh 1.Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.2.Giả sử khi tôi thành Phật, hàng […]

PHẬT GIÁO VỚI QUAN NIỆM CẦU AN, CẦU SIÊU

PHẬT GIÁO VỚI QUAN NIỆM CẦU AN, CẦU SIÊU(CTV) Rõ ràng, mình chính là vị cứu rỗi cho chính mình, chứ không hề có một năng lực nào khác nữa. Vậy thì, tại sao trong sinh hoạt của đạo Phật lại có mặt lễ cầu an và cầu siêu? Có phải điều đó đi trái […]

THẾ GIỚI CỰC LẠC TỊNH ĐỘ NHÂN GIAN TRONG KINH A DI ĐÀ

THẾ GIỚI CỰC LẠCTỊNH ĐỘ NHÂN GIAN TRONG KINH A DI ĐÀThích Nhật Từ Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, TP. HCM 2011 Khi một hành giả tu Tịnh độ chuyển hoá tận gốc rễ tham ái, hận thù và si mê, gieo trồng vạn thiện công đức: phụng sự xã hội và con người […]

7 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

7 CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ Thích Giác Khang —- O —-  1- Đi tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để làm gì ?  Tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để cầu vãng sanh về xứ Cực […]

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA Thích Tiến Đạt Đại thừa Phật giáo đối với việc tự cầu giác ngộ của Tiểu thừa Phật giáo mà nói, thì chẳng những tự độ mà còn chuyên chở hết thảy chúng sinh đến Niết Bàn giác ngạn. Pháp môn Tịnh độ lấy “Thị tâm thị […]

Ý NGHĨA CHÍNH CHƯ PHẬT AN LẬP TỊNH ĐỘ

Ý NGHĨA CHÍNH CHƯ PHẬT AN LẬP TỊNH ĐỘSa môn Thích Phổ Tuệ 1. Độ là cõi nước, nghĩa này khác với nghĩa nước nhà. Cõi nước ở đây chỉ vào thế giới mà nói. Thế giới, theo căn cứ sách Phật là “hư không vô biên, thế giới vô số”. Tư tưởng Trung Quốc […]

VẤN ĐỀ TỰ LỰC VÀ THA LỰC

VẤN ĐỀ TỰ LỰC VÀ THA LỰC Minh Đức Thanh Lương   Vấn đề tha lực và tự lực xưa nay vẫn được nhiều người tranh luận sôi nổi. Ở đây, NSGN trân trọng giới thiệu ý kiến của Minh Đức Thanh Lương, tác giả của Tịnh độ luận, Con đường lý tưởng Bồ tát đạo Ẩ […]

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA Thích Tiến Đạt Đại thừa Phật giáo đối với việc tự cầu giác ngộ của Tiểu thừa Phật giáo mà nói, thì chẳng những tự độ mà còn chuyên chở hết thảy chúng sinh đến Niết Bàn giác ngạn. Pháp môn Tịnh độ lấy “Thị tâm thị […]

0585662660
Liên hệ