Category Archives: tử vi trọn đời

Untitled Post

*Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM THÂN(nam mạng ) Sanh năm 1932 đến 1992 và 2052 Cung KHÔN. Trực ngụy. Mạng KIẾM PHONG TINH(gươm vàng). Khắc ĐĂNG HỎA. Con nhà BẠCH ĐẾ(phú quí) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ. * Ông Tử Vi độ mạng * *THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Đoán xem số […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU NGỌ (nam mạng) Sanh năm 1918 đến 1978 và 2038 Cung KHẢM. Trực HÀNH. Mạng THIÊN THƯỢNGHỎA (lửa trên trời). Khắc SA TRUNG KIM. Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh). Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO. * Phật Bà Quan Âm độ mạng * *THƠ ĐOÁN VẬN […]

0585662660
Liên hệ