Category Archives: chon ngày giờ

Quan niệm về ngày xấu – tốt

Quan niệm về ngày xấu – tốt Theo phong tục từ trước tới nay nhiều người thường kén ngày lành tháng tốt để xuất hành, động thổ, đổ bê tông mái, cất nóc, nhập trạch, khai trương, ăn hỏi, rước dâu, ký hợp đồng, hộ liệm, di quan, phá nấm, nhập phủ (hạ huyệt)v.v.Trước là […]

LỤC ĐINH LỤC GIÁP – BÀI 1

Bản dịch của Nhược Thuỷ 六丁六甲 六丁六甲與四值功曹、二十八宿、三十六天將、七十二地煞等同為道教的護法神將,經常在禳災中被道士召請,歷行風雷,制伏鬼神。六丁為丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥、丁丑,是為陰神。六甲為甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅,是為陽神。據說六丁六甲為天帝役使,能「行風雷,制鬼神」。道士可用符箓召請之。 六丁(陰神玉女): ●丁卯神司馬卿  ●丁已神崔巨卿  ●丁未神石叔通   ●丁酉神臧文公  ●丁亥神張文通  ●丁丑神趙子玉     六甲(陽神玉男):     ●甲子神王文卿       ●甲戌神展子江       ●甲申神扈文長      ●甲午神衛玉卿      ●甲辰神孟非卿      ●甲寅神明文章 【六丁六甲的重要性】     六丁六甲神位雖小,但在道教中卻非常重要,經常被道士所役使。 《後漢書•梁節王傳》記載,漢代方士已經有役使六丁六甲的方法,先行齋醮,然後召六丁神,「可使致遠方物,乃知吉凶也」。梁節王曾用這種方法來「占夢」。 《後漢書•梁節王暢傳》:「性聰惠,然少貴驕,頗不遵法度。歸國後,數有惡夢,從官卞忌自言能使六丁,善占夢,櫥數使卡筮。」注曰:「六丁,謂六甲中丁神也。若甲子甸中,則丁卯為神;甲寅甸中,則丁巳為神之類也。」     唐韓愈《調張籍》詩曰:「仙官敕六丁,雷電下取將。」     張萬福《傳授三洞經戒法箓略說》:「陰陽翕闢,萬二千物具而有神焉。主之者,六甲也……六甲者,一切之綱紀也。」     南宋王契真編《上精靈寶大法》卷二:丁丑延我壽、丁亥拘我魂、丁酉制我魄、丁未卻我災、丁巳度我危、丁卯度我厄;甲子護我身、甲成保我形、甲申固我命、甲午守我魂、甲辰鎮我靈、甲寅育我真。 如今《道藏》中存有《靈寶六丁秘法》和《上清之甲祈禱秘法》,且《靈寶六丁秘法•後序》中稱六丁「能長能短,能有能無」。 道教還有一種六甲符箓,用來「驅惡驅耶」。 《雲笈七羲》卷十四稱:「若辟除惡神者,書六甲、六丁等持行,並呼甲寅,神鬼皆散走。」後來此就演變成六丁六甲神。 《重修搜神記》載:元始命玉皇上帝陣詔,喝玄武披髮跣足,金甲玄袍,皂纛玄旗,統領丁甲。丁甲之名來源於天干地支,丁神六位:丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥、丁丑;甲神六位為:甲子、甲戌、甲申、申午、甲辰、甲寅。丁神六位支為陰,蓋為女神,甲神六位支為陽,蓋為男神。 […]

LỤC ĐINH LỤC GIÁP – BÀI THỨ 2

( Bản dịch của Tantric , dienbatn được một người bạn tặng lại ) 1.Danh Tính Của Các Vị Lục Giáp Thần Thần Giáp Tý – tên tự là – Thanh Quan tên là Nguyên Đức Thần Giáp Tuất – tự là- Lâm Tế tên gọi là Hư Dật Thần Giáp Thân – tự là […]

Thời gian Âm lịch & ý nghĩa (Mốc thời gian tính hai tiếng là một giờ)

Thời gian Âm lịch & ý nghĩa  (Mốc thời gian tính hai tiếng là một giờ) Giờ Âm lịch          Giờ Dương lịch          Ý nghĩa Tý         23 giờ đến 1 giờ                   Lúc chuột hoạt động mạnh Sửu      1 giờ đến 3 giờ Lúc trâu chuẩn bị đi cày Dần      3 giờ […]

Bảng tính Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu năm 2015

Sao xanh  là không phạm vào yếu tố trong cột Sao đen  là phạm vào yếu tố trong cột Tuổi nào không phạm vào cả 3 yếu tố thì dòng đó được bôi màu xanh và có 3 sao màu xanh Bạn có thể bấm vào Tuổi màu đỏ để xem chi tiết Tuổi xây nhà Bảng […]

CÁCH TÍNH TRÙNG TANG

CÁCH TÍNH TRÙNG TANG Bước 1: Ta khởi Đại -Tiểu -Số -liên -tiết, nam khởi tại Dần đi thuận , nữ khởi tại Thân đi nghịch, tính đến tuổi người mất thì dừng lại. Ví dụ : Người mất là nam 68 tuổi Tại Dần ta khởi 10, Mẹo là 20 , Thìn là 30, Tị […]

PHƯƠNG PHÁP CHỌN NGÀY GIỜ TỐT CĂN BẢN – CHƯƠNG 3

PHƯƠNG PHÁP CHỌN NGÀY GIỜ TỐT CĂN BẢN – CHƯƠNG 3 Có 3 hạng Sao : Kiết Tú là Sao tốt nhiều hoặc trọn tốt. Bình Tú là Sao có tốt có xấu , là Sao trung bình. Hung Tú là Sao Hung bại nhiều hoặc trọn Hung. Tên của mỗi Sao thường đi kèm […]

PHƯƠNG PHÁP CHỌN NGÀY GIỜ TỐT CĂN BẢN – CHƯƠNG 2

Mục lục 83 vụ_ Đại minh nhật. _ Khởi tạo._ Tu tạo._ Lợp nhà , che mái , làm nóc._ Động thổ ban nền._ Xây đắp nền , tường._ Khởi công làm giàn gác._ Đặt táng._ Dựng cột._ Gác đòn đông._ Làm cửa._ Làm kho lẫm._ Sửa chữa kho lẫm._ Đem ngũ cốc vào kho._ Về […]

PHƯƠNG PHÁP CHỌN NGÀY GIỜ TỐT CĂN BẢN – CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 : Phương pháp chọn ngày giờ tốt ********** 1/. Tìm biết vụ định làm và những ngày tốt Trước tiên , dò theo mục lục soạn sẵn 86 vụ việc thường làm trong chương 2 để biết vụ mình làm thuộc về vụ nào trong adnh sách đó. Rồi vào ngay vụ việc […]

0585662660
Liên hệ