Câu hỏi 119: Giữ giới không sát sanh tại gia. Câu hỏi 120: Thôi miên để bắt ma gá vào người?

Câu hỏi 119: Giữ giới không sát sanh tại gia. Câu hỏi 120: Thôi miên để bắt ma gá vào người?

Giữ giới không sát sanh tại gia
Giữ giới không sát sanh tại gia
Câu hỏi 119: Giữ giới không sát sanh tại gia
Con bạch Thầy,chúng con là Phật tử tại gia còn lo cho gia đình Bố Mẹ Chồng Con nên không mua đồ chay được, phải đi chợ mua thức ăn mặn về nấu. Con biết đã là quy y giữ giới thì không được sát sinh, con chỉ mua có đồ ăn sẵn thịt lợn hoặc những con cá tôm đã chết. Con nghe các Thầy giảng thì các tội ăn – giết bằng nhau vậy phải làm thế nào. Lại nữa con bỏ dần không ăn những con vật 4 chân, 2 chân, ăn con không có chân nhưng nghe kinh Địa Tạng Thầy giảng ăn con cá con trạch nhiều cũng bị đoạ địa ngục thì phải làm sao?
Trả Lời:
Không biết ai bày ra cái trò không ăn con 4 chân ăn con 2 chân chắc ăn thịt người, gà vịt hai chân. Thế rồi ăn con 2 chân không được ăn con không chân. Toàn là cái lý luận không đúng phải không? Ăn con nào cũng thế, con nào cũng ham sống sợ chết, con nào cũng muốn sống. Ăn con nào cũng giống con nào thôi nghe không? Trong kinh Phật vẫn dẫn về nhân quả của việc sát sinh đó là tổn mạng, mình sẽ bị mạng sống ngắn ngủi hoặc hay sinh bệnh tật. Đấy là nhân quả của việc sát sinh. Nhưng đối với giới luật của Phật tử tại gia thì trọng tâm nhất là không giết người vì người tại gia khó tránh việc sát sinh, còn đối đãi còn phải này khác. Tất nhiên giết người là quả báo cực nặng. Giết những con vật nhỏ nhít quả báo nó nhẹ hơn, vì phẩm loại của chúng nó thấp hơn người. Chúng sinh Phật chia ra làm mấy hạng? có hạng bậc thượng thượng, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Trong đó những loại sinh vật dù là 4 chân hay gà vịt 2 chân cho đến loài không chân thì cũng là chúng sinh bậc hạ, thì sát sanh ấy có tội báo, nhưng tội báo ấy nhẹ. Nhưng mà giết người là trọng tâm nhất nên giới luật của Phật tử tại gia trọng tâm nhất là không được giết người nhé. Còn cái việc sát sinh chúng ta bớt chừng nào tốt chừng ấy. Thầy biết là các Phật tử tại gia là khó tránh việc này lắm. Chứ không phải bỏ ăn con 4 chân sang con 2 chân rồi đến con không chân. Ăn con nào cũng có cái báo của nó dù có chân hay không chân cũng thế. Ví dụ Thầy nói có loài không chân mà có rất nhiều chân. Như loài rắn không chân nhưng mỗi cái vảy của nó chính là chân của nó, con cá thì cái vây đó chính là cái chân của nó.

Câu hỏi 120: Thôi miên để bắt ma gá vào người?
Con bạch Thầy, xin Thầy giải thích cho con thế nào là thôi miên. Thôi miên liệu có bắt ma được không? Con nghe nói ở bên Hải Phòng có một thầy, thầy ấy dùng một viên đá bằng ngọc đọc chú thôi miên để bắt ma gá vào người. Xin Thầy giảng dạy cho chúng con?
Trả Lời:
Cái thuật, cái phép thôi miên nó không phải mới có mà đã có từ lâu lắm rồi, người thôi miên phải có năng lực thì họ mới thôi miên được. Chữ miên ở đây có nghĩa là làm cho người ta mê mờ đi. Miên có nghĩa là ngủ, làm cho người ta mơ mơ ngủ đi mất không biết gì nữa. Thôi có nghĩa là luyện, là đẩy cái lực của mình làm cho họ mê mờ đi. Đó gọi là thôi miên. Rồi họ theo sự chỉ dẫn của người thôi miên đó, cái người làm chủ đó. Thì gọi là phép thôi miên. Quả thật thôi miên nó có tác dụng, nó cũng làm cho người ta tê liệt cái hệ thống thần kinh đi, rồi theo sự chỉ dẫn của người chủ thôi miên này. Trong y học người ta có thể dùng thuật thôi miên này để chữa một số bệnh, rồi bây giờ người ta cũng dùng thôi miên để làm nhiều thứ lắm. Nhưng nghe nói ở đây thôi miên để bắt ma thì Thầy cũng chưa nghe cái chuyện này bao giờ.Còn nói về vị sư này thì Thầy không có bàn, nghe không? Thầy này Thầy ấy dùng viên đá thôi miên bắt ma nhốt vào viên đá ấy. Thầy chưa thấy Thầy ấy làm như thế. Nhưng những cái gì nó lôi thôi như thế này thì thôi đừng đi theo. Mình chưa biết nó như thế nào mà đi theo thì nó nhiều chuyện lắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0585662660
Liên hệ