Thời gian Âm lịch & ý nghĩa (Mốc thời gian tính hai tiếng là một giờ)


Thời
gian Âm lịch & ý nghĩa  (Mốc thời
gian tính hai tiếng là một giờ)Giờ
Âm lịch
        
Giờ Dương lịch
        
Ý nghĩa
Tý    
   
23 giờ đến 1 giờ                  
Lúc
chuột hoạt động mạnh
Sửu
    
1 giờ đến 3 giờ
Lúc
trâu chuẩn bị đi cày
Dần
    
3 giờ đến 5 giờ
Lúc
hổ hung hãn nhất
Mão
    
5 giờ đến 7 giờ
Lúc
trăng vẫn còn chiếu sáng
Thìn
 
   7 giờ đến 9 giờ
Lúc
đàn rồng quây mưa (quần long hành vũ)
Tỵ  
 
   9 giờ đến 11 giờ
Lúc
rắn không hại người
Ngọ
  
  11 giờ đến 13 giờ
Ngựa
có dương tính cao nên được xếp vào giữa trưa
Mùi
  
 13 giờ đến 15 giờ
Lúc
dê ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại
Thân
 
  15 giờ đến 17 giờ
Lúc
khỉ thích hú
Dậu
   
17 giờ đến 19 giờ
Lúc
gà bắt đầu vào chuồng
Tuất
 
  19 giờ đến 21 giờ
Lúc
chó phải giữ nhà
Hợi
  
21 giờ đến 23 giờ
Lúc
lợn ngủ say nhất


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0585662660
Liên hệ