Category Archives: Kim Cang Thừa

VỊ THẦY TÂM LINH QUÝ BÁU

VỊ THẦY TÂM LINH QUÝ BÁUKhyentse RinpocheThanh Liên dịch Một miếng pha lê nhận vào mọi màu sắc của miếng vải mà nó được đặt lên đó, dù là trắng, vàng, đỏ, hay đen. Cũng thế, những người mà bạn sống qua một thời gian với họ, dù ảnh hưởng của họ là xấu hay […]

VÀI NÉT VỀ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

VÀI NÉT VỀ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG Tulku Urgyen RinpocheViệt dịch: Nhóm Thuận Duyên Giáo lý Phật Đà được truyền đến Tây Tạng dưới sự bảo trợ của một dòng truyền thừa cổ xưa các vị vua. Người ta nói rằng các vị bán thần đến từ dòng dõi hoàng gia Punjabi, người đã xuống sống […]

TƯỢNG PHỐI NGẪU HOAN LẠC

TƯỢNG PHỐI NGẪU HOAN LẠC Toàn Không   Các tượng phối ngẫu hoan lạc là của một phái của Mật Tông sáng chế ra, chứ chẳng phải của tất cả Mật Tông, chẳng phải của Phật Thích Ca dạy, bởi vì chúng sinh vô minh tham dục mà phải sinh tử luân hồi, nên nếu người […]

TỰ TIẾN BỘ QUA SÁU TOÀN THIỆN

TỰ TIẾN BỘ QUA SÁU TOÀN THIỆNTác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Chuyển ngữ: Tuệ Uyển – 19/08/2011 Khi người ta đến để nghe tôi giảng, nhiều người làm như thế với mục tiêu đón nhận một thông điệp hay một kỷ năng cho việc bảo vệ niềm hòa bình nội tại và cho việc đạt đến […]

TRÌNH TỰ TU THIỀN

Stages of Meditation TRÌNH TỰ TU THIỀNTác giả: A Xà Lê Liên Hoa Giới Acharya KalamashilaHồng Như Thubten Munsel chuyển Việt ngữ Thư Viện Nalanda Vietnamese Nalanda Library Ấn Tống Điện Tử 2008   KÍNH LỄ ĐỨC MẠN THÙ Tôi sẽ giải thích ngắn gọn trình tự tu thiền cho người bước theo Đại Thừa Hiển Tông. Ai người […]

TỪNG BƯỚC THỰC HÀNH THẦN CHÚ ĐẠI BI Tâm Hà Lê Công Đa

TỪNG BƯỚC THỰC HÀNH THẦN CHÚ ĐẠI BI Tâm Hà Lê Công Đa  A. Những bước chuẩn bị.  Bồ Tát Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta: “Nếu hành giả có thể tụng trì đúng pháp -khởi lòng thương xót tất cả chúng sanh- lúc ấy ta sẽ sắc cho tất cả Thiện thần, Long vương, […]

TSIK DUN LADRUP TRẬN MƯA VÀ NHỮNG SỰ BAN PHƯỚC

TSIK DUN LADRUPTRẬN MƯA VÀ NHỮNG SỰ BAN PHƯỚCSadhana Đạo Sư cô đọng Bảy Dòng, từ Tâm Yếu Bí mật của Đại Viên mãncủa Kyabje Kangyur Rinpoche – Thanh Liên Việt dịch  Khi Guru Rinpoche ở Viện Lam ngọc tại Samye, Namkhai Nyingpo, Trisong Detsen và Landro Lotsa cầu thỉnh một sadhana nhấn mạnh tới […]

KHYENTSE – TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ

KHYENTSE – TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ Dzongsar Khyentse RinpocheTuệ Tạng dịch Sau lễ đăng ngôi của vị tulku của ngài Pháp vương Dilgo Khyentse Rinpohe ở Nepal, tháng 12 năm 1997, Đức Dzongsar Khyentse Rinpoche đã ban một bài Pháp thoại về ý nghĩa của từ “Khyentse.” Trong Kim Cương thừa, ý tưởng về một […]

TỘT CÙNG CỦA LUÂN HỒI LÀ KHỔ ĐAU TỘT ĐỈNH CỦA PHẬT PHÁP LÀ AN LẠC

TỘT CÙNG CỦA LUÂN HỒI LÀ KHỔ ĐAUTỘT ĐỈNH CỦA PHẬT PHÁP LÀ AN LẠCNguyên tác: – The Endpoint of Samsara Is Suffering, The Endpoint of Dharma Is Happiness Tác giả: Tsenzhab Serkong Rinpoche I, Longueuil, Quebec, Canada, August 19, 1980 Anh dịch: Alexander Berzin – Chuyển ngữ: Tuệ Uyển, 13/08/2010 Tất cả chúng sinh mong ước được vui vẻ, […]

TINH TẤN SIÊU VIỆT – THỰC HÀNH CỦA MỘT BỒ TÁT

TINH TẤN SIÊU VIỆT – THỰC HÀNH CỦA MỘT BỒ TÁTDilgo Khyentse Rinpoche Chỉ để làm lợi ích cho riêng mình, ngay cả các Thanh Văn và Phật Độc Giác Cũng phải nỗ lực như người cứu đầu mình đang bốc cháy: Nhìn thấy điều này, để làm lợi lạc tất cả chúng sinh, Thực […]

0585662660
Liên hệ